Budowa i zarządzanie projektów teleinformatycznych

2018Z

Kod przedmiotu2473S1-BZPT
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lock D, Podstawy zarządzania projektami , PWE, 2009 2) Philips J., Zarządzanie projektami IT, Helion, 2005 3) Chatfield C., Johnson T., Microsoft Office Project 2003, Wydawnictwo RM, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi