Etyka urzędnika

2017L

Kod przedmiotu2473S1-EUKHPol
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńAnaliza treści kodeksów etycznych oraz orzeczeń dyscyplinarnych
Opis wykładówpojęcie, przedmiot i funkcje etyki, etyka zawodowa, deontologia zawodów prawniczych, zasady etyki prawniczej, europejskie i polskie kodyfikacje etyczne w zakresie dobrej administracji, etyka służby cywilnej
Cel kształceniaNabycie przez studentów umiejętności w zakresie oceny relacji etycznych zachodzących w instytucjach publicznych oraz rozumienie roli kodeksów etycznych w funkcjonowaniu instytucji publicznych
Literatura podstawowaKowalewski S., Etyka zawodowa w administracji, Warszawa 2001; Etyka służby publicznej pod red., M. Kuleszy i M. Niziołek, Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak