Fakultet

2017L

Kod przedmiotu2473S1-FAK
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaT. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, (6 wyd.) Warszawa 2012 (należy uwzględniać najnowsze wydanie). Instytucje prawa rodzinnego, red. nauk. J.M. Łukasiewicz, Warszawa 2014. M. Snitko-Pleszko, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Tablice, testy, (2. wyd.), Warszawa 2012.
Literatura uzupełniająca
Uwagi