Komputerowo wspomagane techniki biurowe

2018L

Kod przedmiotu2473S1-KWTB
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1. A. Tomaszewska-Adamek :”ABC Word 2010 PL”, wydawnictwo Helion 2010. 2. W. Wrotek:”ABC Excel 2010 PL”, wydawnictwo Helion 2010. 3. Michael R. Groh:”Access 2010 PL Biblia”, wydawnictwo Helion 2013.
Literatura uzupełniająca
Uwagi