Nauka o administracji

2017L

Kod przedmiotu2473S1-NAKPA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Leoński Z., 2005r., "Nauka administracji", wyd. Wydawnictwo C.H. Beck 2) Zimmermann J. , 2014r., "Prawo administracyjne", wyd. Wolters Kluwer 3) Knosala E, 2010r., "Zarys nauki administracji", wyd. Wydawnictwo Zakamycze
Literatura uzupełniająca
Uwagi