Postępowanie administracyjne

2019Z

Kod przedmiotu2473S1-PADM
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePrawo administracyjne
Wymagania wstępneZnajmść prawa administracyjnego
Opis ćwiczeńPojęcie i struktura postępowania administracyjnego Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego Pojęcie i katalog zasad ogólnych postępowania administracyjnego Struktura podmiotowa postępowania administracyjnego 27 Organ administracji publicznej jako uczestnik postępowania administracyjnego Strona jako uczestnik postępowania administracyjnego Uczestnicy postępowania administracyjnego na prawach strony Wstępne stadium postępowania administracyjnego Stadium postępowania wyjaśniającego Stadium orzekania przez organ administracji publicznej Milczące załatwienie sprawy Postępowanie odwoławcze i postępowania nadzwyczajne Uchylenie lub zmiany ostatecznych decyzji administracyjnych Postępowanie uproszczone Postępowanie o wydanie zaświadczenia Postępowanie w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków oraz w sprawach petycji
Opis wykładówPojęcie i struktura postępowania administracyjnego Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego Pojęcie i katalog zasad ogólnych postępowania administracyjnego Struktura podmiotowa postępowania administracyjnego 27 Organ administracji publicznej jako uczestnik postępowania administracyjnego Strona jako uczestnik postępowania administracyjnego Uczestnicy postępowania administracyjnego na prawach strony Wstępne stadium postępowania administracyjnego Stadium postępowania wyjaśniającego Stadium orzekania przez organ administracji publicznej Milczące załatwienie sprawy Postępowanie odwoławcze i postępowania nadzwyczajne Uchylenie lub zmiany ostatecznych decyzji administracyjnych Postępowanie uproszczone Postępowanie o wydanie zaświadczenia Postępowanie w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków oraz w sprawach petycji
Cel kształceniaUzyskanie wiedzy o sposobie prowadzenia postępowania administracyjnego
Literatura podstawowa1) M. Wierzbowski(red) M. Szubiakowski,A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne, ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi , C.H.Beck, 2017 2) T.Woś(red), Postępowanie Administracyjne , Wolters Kluwer, 2017
Literatura uzupełniająca1) R. Hauser, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. , C.H. Beck, 2017, s. 2) B. Adamiak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. , C.H. Beck, 2017, s.
Uwagi