Prawo finansowe i finanse publiczne

2019Z

Kod przedmiotu2473S1-PFFB
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaE. Fojcik – Mastalska, R. Mastalski, Prawo finansowe, Warszawa 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi