Podstawy prawoznawstwa

2017Z

Kod przedmiotu2473S1-PPKHPol
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1.Systemy normatywne 2. Struktura prawa 3. Tworzenie prawa 4. Kolokwium 5. Norma prawna i przepis prawny 6. System prawny 7. Wybrane gałęzie prawa 8. Wykładnia prawa i wnioskowania prawnicze 9. Stosunek prawny
Opis wykładów1.Systemy normatywne 2. Struktura i tworzenie prawa 3. Norma prawna i przepis prawny 4. Kolokwium 5. System prawny 6. System prawny a porządek prawny 7. Typologia systemów prawnych 8. Gałęzie prawa 9. Wybrane gałęzie prawa 10. Wykładnia prawa 11. Wnioskowania prawnicze 12. Stosowanie prawa 13. stosowanie prawa 14. Stosunek prawny 15. kolokwium
Cel kształceniaW wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie definiować podstawowe pojęcia prawoznawstwa, znać zasady tworzenia prawa, modele jego stosowania i koncepcje jego wykładni.
Literatura podstawowa1) Morawski L., Podstawy prawoznawstwa , TNOIK, 2014
Literatura uzupełniająca1) Wronkowska S. Zieliński M., Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Wydawnictwo Sejmowe, 2012 2) Dobrzeniecki K., Korycka-Zirk M., Wstęp do prawoznawstwa. Ćwiczenia i materiały, TNOIK, 2014
Uwagibrak