Prawo administracyjne

Administrative law

2018L

Kod przedmiotu2473S1-PRADMII
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zimmermann J,, Prawo administracyjne , wyd. Wydawnictwo Wolters Kluwer Business, 2010 2) Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, wyd. Dom Organizatora, TNOiK , 2009 3) Ura E., Ura E., Prawo administracyjne, wyd. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi