Praktyki

2017L

Kod przedmiotu2473S1-PRAK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) , nie dotyczy, t. , , , s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi