Prawo Unii Europejskiej

2017L

Kod przedmiotu2473S1-PUE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceprawo międzynarodowe publiczne, prawo konstytucyjne
Wymagania wstępneWiedza z zakresu przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńSądowy system ochrony prawnej w UE. Skargi kierowane do TSUE, Standardy prawne dotyczące administracji i cyfryzacji w systemie UE - akty prawne i rozwiązywanie przykładowych kazusów
Opis wykładówProblematyka podejmowana w toku wykładów obejmuje: Zagadnienia wstępne, historię integracji europejskiej, Instytucje UE, źródła prawa UE, procedury stanowienia prawa UE, zagadnienia relacji pomiędzy prawem UE a prawem międzynarodowym publicznym oraz prawem krajowym, sądowy i pozasądowy system ochrony prawnej.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z formułami instytucjonalno-normatywnymi stanowienia i stosowania prawa UE oraz z systemem prawnym UE
Literatura podstawowa1) J.Galster, , "Podstawy Prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony", TNOiK, , 2010r.,
Literatura uzupełniająca1) M. Kenig-Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, C.H. Beck, 2008 2) A. Łabędzka, M. Szpunar, Prawo Unii Europejskiej. Pytania, kazusy, tabele, C.H. Beck, 2008 3) J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, C.H. Beck, 2008
Uwagi