Praca i zabezpieczenia społeczne

Work and social security

2018Z

Kod przedmiotu2473S1-PZS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Warsztaty
Przedmioty wprowadzającePodstawy prawoznastwa, Prawo cywilne z umowami w administracji
Wymagania wstępneZnajomość części ogólnej prawa cywilnwego oraz podstaw prawoznastwa
Opis ćwiczeńPojęcie i cechy stosunku pracy. Nawiązanie i rozwiązane umownego stosunku pracy. Urlop wypoczynkowy. Elementy czasu pracy. Odpowiedzialność pracownicza. Metody zabezpieczenia społecznego. Klasyczne ryzyka socjalne i mechanizmy łagodzenia ich wystąpienia.
Opis wykładówBrak
Cel kształceniaPoznanie przez studentów podstawowych instytucji z zakresu prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego. Podniesienie ich świadomości prawnej w tym zakresie, jako przyszłych pracowników i pracodawców.
Literatura podstawowa1) Florek L., Prawo pracy , C.H. Beck, 2017 2) Liszcz T., Prawo pracy, Wolters, 2017 3) Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczeń społecznych,, LexisNexis, 2014 4) Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze, 2006
Literatura uzupełniająca1) Jaworska K., wyd. UWM, Socjalne traktowanie bezrobocia , 2016r., tom
Uwagi