Praca i zabezpieczenia społeczne

2018Z

Kod przedmiotu2473S1-PZS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Warsztaty
Przedmioty wprowadzającePodstawy prawoznastwa, Prawo cywilne z umowami w administracji
Wymagania wstępneZnajomość części ogólnej prawa cywilnwego oraz podstaw prawoznastwa
Opis ćwiczeńPojęcie i cechy stosunku pracy. Nawiązanie i rozwiązane umownego stosunku pracy. Urlop wypoczynkowy. Elementy czasu pracy. Odpowiedzialność pracownicza. Metody zabezpieczenia społecznego. Klasyczne ryzyka socjalne i mechanizmy łagodzenia ich wystąpienia.
Opis wykładówBrak
Cel kształceniaPoznanie przez studentów podstawowych instytucji z zakresu prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego. Podniesienie ich świadomości prawnej w tym zakresie, jako przyszłych pracowników i pracodawców.
Literatura podstawowa1. Florek L., Prawo pracy, Warszawa 2017. 2. Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2017. 3. Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2014. 4. Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2006.
Literatura uzupełniająca
Uwagi