Architektura systemu teleinformatycznego państwa

2021L

Kod przedmiotu2473S1-ASTP1
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) ., Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800), ., . 2) Piątek Stanisław., Prawo telekomunikacyjne : komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, 2019 3) ., Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 2018 poz. 1560), ., . 4) ., Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228), ., .
Literatura uzupełniająca
Uwagi