Bezpieczeństwo teleinformatyczne

2020L

Kod przedmiotu2473S1-BTEL
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Michał Szychowiak, Michał Szychowiak, Bezpieczeństwo systemów komputerowych. dostęp online (wazniak.mimuw.edu.pl). , Materiały dydaktyczne MiMUW, Warszawa, 2006 2) W. Stallings, Network Security Essentials , Prentice Hall, 2003 3) J. Stokłosa, T. Bliski, T. Pankowski, Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych, PWN, 2001 4) N. Ferguson, B. Schneier, Kryptografia w praktyce, Helion, 2004 5) Krutz, J. Conley, E. Cole, R. L. Bezpieczeństwo sieci. Biblia., Helion, 2005 6) M. Madej, M. Terlikowski (red.), Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2009 7) William Stallings, Lawrie Brown, Bezpieczeństwo systemów informatycznych. Zasady i praktyka. Wydanie IV., t. 1, Helion, 2019 8) Marcin Karbowski, Podstawy kryptografii. Wydanie III., Helion, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi