Budowa i zarządzanie projektami teleinformatycznymi

2020Z

Kod przedmiotu2473S1-BZPT
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lock D., Podstawy zarządzania projektami , PWE, 2009 2) Philips J., Zarządzanie projektami IT, Helion, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi