Fakultet

2020Z

Kod przedmiotu2473S1-FAK2
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Maciejewski T., Historia administracji i myśli administracyjnej, Beck, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi