Fakultet

2021Z

Kod przedmiotu2473S1-FAK3
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lembas Jacek, Kawa Rafał, Wstęp do informatyki, PWN, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi