Konstytucyjny system organów państwa

2020Z

Kod przedmiotu2473S1-KSOP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. , Wolters Kluwer, 2017 2) B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Beck, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi