Komputerowo wspomagane techniki biurowe

2020L

Kod przedmiotu2473S1-KWTB
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W.Wrotek, ABC Excel 2010 PL , Helion, 2010 2) A. Tomaszewska-Adamek , ABC Word 2010 PL, Helion, 2010 3) U.Łatka, Organizacja i technika pracy biurowej, WSiP, 2012 4) J.Pokorska, Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk, Helion, 2010 5) B.Staruch, Materiały przygotowane przez prowadzącego udostępnione na platformie Moodle, własne, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi