Logika prawnicza

2019Z

Kod przedmiotu2473S1-LPKPosK
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Warsztaty
Wykład warsztatowy
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1. Ogólne wiadomości o logice 2. zadania z zakresu nazw i stosunków między zakresami nazw 3. Role semiotyczne wypowiedzi - zadania 4. rozwiązywanie zadań z zakresu funktorów prawdziwościowych 5. dyskusja - wykorzystanie argumentacji, umiejętności przekonywania w praktyce
Opis wykładów1. Ogólne wiadomości o języku jako systemie znaków 2. Nazwy. 3. Stosunki między zakresami nazw 4. Definicje 5. Podział logiczny 6. Zdania 7. Funktory prawdziwościowe 8. Pojęcia dotyczące relacji 9. Umiejętność przekonywania
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przedstawienie podstawowych pojęć oraz metod badawczych z zakresu logiki. Przygotowanie studenta do samodzielnej pracy z tekstem prawnym, dokonywania analizy tekstów prawnych. Kształtowanie u studenta umiejętności logicznego myślenia, umiejętności argumentacji oraz analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów.
Literatura podstawowa1) Z. Ziembiński , 1) Z.Ziembiński, Logika praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013 2) S.Lewandowski, H.Machińska, A.Malinowski, J.Petzel, Logika dla prawników, Wydwnictwo LexisNexis, 2013 , Wydawnictwo , 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi