Logika prawnicza

2019Z

Kod przedmiotu2473S1-LPKPosK
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Warsztaty
Wykład warsztatowy
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z. Ziembiński , 1) Z.Ziembiński, Logika praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013 2) S.Lewandowski, H.Machińska, A.Malinowski, J.Petzel, Logika dla prawników, Wydwnictwo LexisNexis, 2013 , Wydawnictwo , 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi