Nauka o administracji

2019L

Kod przedmiotu2473S1-NAKPA
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającenauka o państwie
Wymagania wstępnenie dotyczy
Opis ćwiczeńTreścią ćwiczeń będzie zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z nauką o administracji, administracją publiczną jako obszarem realizacji kontroli publicznej, realizacji reform administracyjnych, wskazujących ich przyczyny i konsekwencje prawne. Ponadto celem ćwiczeń jest przybliżenie wiedzy z zakresu podejmowania decyzji, zarówno na poziomie terytorialnym, jak i rządowym oraz określenie funkcji prawidłowo funkcjonującej administracji publicznej z uwzględnieniem jej warunków i specyfiki.
Opis wykładówW zakres wykładu omawiane będą zajęcia z zakresu obejmujące czynniki kształtujące administrację publiczną, wybrane modele administracji publicznej oraz funkcje i formy aktywności administracji publicznej. Ponadto tematem wykładu będzie organizacja administracji publicznej w Polsce, administracja rządowa, administracja samorządowa, kadry w administracji publicznej, czy kontrola administracji publicznej.
Cel kształceniaOpanowanie wiadomości z zakresu nauki o administracji. Cel kształcenia będzie realizowany dzięki działaniom zmierzającym do osiągnięcia założonych skutków edukacyjnych, realizowane w procesie kształcenia za pomocą wybranych przez prowadzącego metod.
Literatura podstawowa1) Leoński Z., Nauka administracji , Wydawnictwo C.H. Beck , 2005 2) Zimmermann J., Prawo administracyjne, wyd. Wolters Kluwer , 2014 3) Knosala E., Zarys nauki administracji, Wydawnictwo Zakamycze, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi