Ochrona danych informatycznych

2021Z

Kod przedmiotu2473S1-ODI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1. B. Nowakowski, A. Jędruszczak, A. Gałach, Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym, Wydawnictwo C.H. Beck 2013 r., ISBN: 978-83-255-5102-5 2. S. Hoc, T. Szewc, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Wydawnictwo C. H. Beck 2014 r., ISBN: 978-83-255-6654-8 3. 1. Wiliam Stallings, Ochrona danych w sieci i intersieci, WNT, 1997. 4. J. Pieprzyk, T. Hardjono, J. Seberry, 2006r., "Teoria bezpieczeństwa systemów komputerowych", wyd. Helion, 2006.
Literatura uzupełniająca
Uwagi