Postępowanie administracyjne

2021Z

Kod przedmiotu2473S1-PADM
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Wierzbowski, Postępowanie administracyjne, ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi , C.H Beck, 2017 2) Agnieszka Skóra, Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys Wykładu, PWSZ, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi