Prawo finansowe i finanse publiczne

2021Z

Kod przedmiotu2473S1-PFFB
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego , Wolters Kluwer, 2017 2) Z. Ofiarski, Ustawa o finansach publicznyc. Komentarz, Wolters Kluwer, 2018 3) A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Wolters Kluwer, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi