Przedmiot podstawowy

2020L

Kod przedmiotu2473S1-PPOS4
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ewa Gruza, Psychologia sądowa dla prawników",, Wolters Kluwer,, 2009 2) Czesław Matusewicz, Wprowadzenie do psychologii, Wizja Press& it, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi