Przedmiot praktyczny

2020Z

Kod przedmiotu2473S1-PPRS3
Punkty ECTS 7,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Górka, Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku, Difin, 2014 2) J. Błachut, A. Gaberle, Kryminologia, Arche, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi