Przedmiot praktyczny

2021Z

Kod przedmiotu2473S1-PPRS5
Punkty ECTS 9
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Błachut, A. Gaberle, Kryminologia, Arche, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi