Przedmiot praktyczny

2021L

Kod przedmiotu2473S1-PPRS6
Punkty ECTS 9
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Górka, Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku, Difin, 2014 2) A. Gaberle, Kryminologia, Arche , 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi