Prawo administracyjne

Administrative law

2020L

Kod przedmiotu2473S1-PRADMII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zimmermann J., Prawo administracyjne 2) Ura E., 2015r., "", wyd. Prawnicze LexisNexis 3) Ochendowski E. , 2015r., "Prawo administracyjne. Część ogólna", wyd. TNOiK "Dom Organizatora” 4) Bal-Domańska B., A. Salus A., 2010r., "Wstęp do e-administracji : e-obieg dokumentów w administracji publicznej z wykorzystaniem el-Dok-Systemu", wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wolters Kluwer, 2016 2) Ura E., Prawo administracyjne, LexisNexis, 2015 3) Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, TNOiK, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi