Prawo administracyjne

Administrative law

2020Z

Kod przedmiotu2473S1-PRAI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zimmermann J, Prawo administracyjne, t. ., wyd. Wolters Kluwer, 2016, s. .
Literatura uzupełniająca
Uwagi