Prawo Unii Europejskiej

2019L

Kod przedmiotu2473S1-PUE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład warsztatowy
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J.Galster, , "Podstawy Prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony", TNOiK, , 2010r.,
Literatura uzupełniająca
Uwagi