Samorząd terytorialny w Polsce i na świecie

Territorial self-government in Poland and in the world

2019L

Kod przedmiotu2473S1-SAMT
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład warsztatowy
Przedmioty wprowadzającenauka adninistracii
Wymagania wstępneznajomość struktur instytucjonalnych w administracji
Opis ćwiczeńOmówienie funkcjonowania samorządu terytorialnego wybranych krajów UE: Niemiec, Austrii, Francji, Szwajcarii,Szwecji, Stanów Zjednoczonych
Opis wykładówIdea samorządu terytorialnego w Europie. Historyczne modele rozwoju samorządu terytorialnego (omówienie tradycji napoleońskiej, germańskiej, skandynawskiej i angosaskiej). Europejskie standardy self-government. Perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego w UE. Koncepcja good governance.
Cel kształceniaWiedza komparatystyczna dotyczą ustrojów samorządu terytorialnego w wybranych państwach Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych
Literatura podstawowa1) L. Rajca (red.), Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, Wyd. Elipsa, 2010 2) K. Kociubiński (red.), Samorząd Terytorialny w Europie i w Polsce, Wyd. Adam Marszałek, 2012
Literatura uzupełniająca1) B. Sitek, D. Barańska, K. Naumowicz, wyd. WPiA UWM w Olsztynie, Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w wybranych krajach UE, 2011r., tom 2) H. Izdebski, wyd. Liber, Historia administracji, 2001r., tom
Uwagi