Seminarium

2021Z

Kod przedmiotu2473S1-SEM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Beata Stępień, Zasady pisania tekstów naukowych, PWN, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi