Seminarium z pracą dyplomową

2021L

Kod przedmiotu2473S1-SEM2
Punkty ECTS 13
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. Zenderowski,, Praca magisterska, licencjat : krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, CeDeWu , 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi