Technologie teleinformatyczne

2019L

Kod przedmiotu2473S1-TECHTI
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Warsztaty
Wykład warsztatowy
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Cieciura M., Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań , Vizja Press&IT, 2006 2) Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Difin, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi