Wprowadzenie do elektronicznej administracji

2019L

Kod przedmiotu2473S1-WEAKE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Warsztaty
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Marcin Kowalczyk, e-urząd w komunikacji z obywatelem , t. -, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009, s. 222 2) Anna Kaczorowska, e-usługi administracji publicznej w warunkach zarządzania projektami, t. -, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013, s. 324 3) Robert Perdał, Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce, t. -, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2014, s. 282
Literatura uzupełniająca
Uwagi