Wstęp do informatyki

2019Z

Kod przedmiotu2473S1-WINFI
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Warsztaty
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaBanachowi, K. Diks, W. Rytter. Algorytmy i struktury danych, WNT, 2006. • K. Czapla. Bazy danych. Podstawy projektowania i języka SQL, Helion, 2015. • D. Harel, Y. Feldman. Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika, WNT, 2008. • M. Tłuczek. Programowanie w języku C. Ćwiczenia praktyczne. Helion, 2011. • A. Tanenbaum, M. van Steen. Systemy rozproszone. Zasady i paradygmaty, WNT, 2006. • W. Wrotek. Sieci komputerowe. Kurs, Helion, 2008.
Literatura uzupełniająca
Uwagi