Inżynieria kosmiczna - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Inżynieria kosmiczna

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Bezpieczeństwo i higiena pracy
0,5
II - Podstawowe
Fizyka dla inżynierów
5
Graficzny zapis konstrukcji
3
Matematyka dla inżynierów
5
Metody analizy danych
4
Podstawy astronomii
3
Podstawy informatyki
2
Wstęp do matematyki i fizyki wyższej
4
III - Kierunkowe
Podstawy chemii
3
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,25
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Elementy mechaniki nieba i astronomii sferycznej
3
Fizyka techniczna
5
Inżynieria materiałowa
5
Matematyka techniczna
5
Podstawy programowania
5
III - Kierunkowe
Architektura komputerów i systemy operacyjne
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ochrona własności intelektualnej
1
Przedmiot ogólnoakademicki
1
II - Podstawowe
Mechanika techniczna
3
Podstawy elektrotechniki
5
Przyrządy półprzewodnikowe
4
Termodynamika techniczna
3
III - Kierunkowe
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
3
Podstawy normalizacji
1
Sygnały i obwody
4
Sztuczne satelity
3
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
EGZ
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Anteny i propagacja fal
5
Podstawy elektroniki i energoelektroniki
5
Podstawy pomiarów elektrycznych
4
III - Kierunkowe
Bazy danych
4
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów
5
Podstawy mechatroniki
2
Teledetekcja i fotogrametria
3
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
II - Podstawowe
Podstawy telekomunikacji
4
Technika cyfrowa
5
III - Kierunkowe
Kompatybilność elektromagnetyczna
4
Nawigacja satelitarna
4
Podstawy robotyki i automatyki
4
Zagadnienia przepływu masy i ciepła w satelitach
4
Środowisko przestrzeni kosmicznej
3
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
3
III - Kierunkowe
Komputerowe wspomaganie projektowania
4
Komunikacja satelitarna i telemetria
3
Niezawodność systemów pokładowych
3
Operowanie i kontrola satelitów
3
Podstawy nanotechnologii
3
Satelitarne techniki obserwacyjne
3
Techniki obliczeniowe i symulacyjne
4
Układy interfejsowe
4
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Praca dyplomowa
15
Praktyka
5
Seminarium dyplomowe
7
Współpraca z ESA i innymi organizacjami
3
SUMA
30,0