Edukacja międzykulturowa

Intercultural Education

2019L

Kod przedmiotu1976N1-EDUM
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy edukacji społecznej i przyrodniczej, podstawy edukacji historycznej i regionalnej, edukacja społeczna i przyrodnicza
Wymagania wstępneznajomość podstaw edukacji regionalnej, obywatelskiej, ekonomicznej
Opis ćwiczeńnie dotyczy
Opis wykładów1. Wielokulturowość - etniczność - integracja 2. Stereotypy i uprzedzenia 3. Pogranicze i tożsamość (między)kulturowa 4. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce - kierunki polityki oświatowej 5. Edukacja wielokulturowa a edukacja międzykulturowa. 6. Podstawy aksjologiczne, subdyscypliny i metody edukacji międzykulturowej 7. Wybrane subdyscypliny edukacji międzykulturowej (komunikacja międzykulturowa, edukacja globalna)
Cel kształceniaCelem wykładu jest zapoznanie z podstawami teoretycznymi edukacji międzykulturowej oraz jej założeniami, koncepcjami, subdyscyplinami i metodami w odniesieniu do edukacji wczesnoszkolnej, a także kreowanie postawy dialogu i zrozumienia wobec różnic kulturowych
Literatura podstawowa1) Nikitorowicz J., Edukacja regionalna i międzykulturowa, t. , WAiP: Warszawa, 2009, s. 2) Czerniejewska I., Edukacja wielokulturowa - działania podejmowane w Polsce, t. , UMK: Toruń, 2013, s. 3) Nikitorowicz J., Edukacja międzykulturowa: kreowanie tożsamości dziecka, t. , GWP: Gdańsk, 2007, s.
Literatura uzupełniająca1) Grzybowski P. P., Edukacja europejska – od wielokulturowości do międzykulturowości, t. , Impuls: Kraków, 2007, s. 2) Chromiec E., Dziecko wobec obcości kulturowej, t. , GWP: Gdańsk, 2004, s. 3) Ogrodzka-Mazur E., Kompetencja aksjologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym. Studium porównawcze środowisk zróżnicowanych kulturowo, t. , UŚ: Katowice , 2007, s. 4) Matsumoto D., Juang L., Psychologia międzykulturowa, t. , GWP: Gdańsk, 2007, s.
Uwagi