Edukacja międzykulturowa

Intercultural Education

2019L

Kod przedmiotu1976N1-EDUM
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy edukacji społecznej i przyrodniczej, podstawy edukacji historycznej i regionalnej, edukacja społeczna i przyrodnicza
Wymagania wstępneznajomość podstaw edukacji regionalnej, obywatelskiej, ekonomicznej
Opis ćwiczeńnie dotyczy
Opis wykładów1. Wielokulturowość - etniczność - integracja 2. Stereotypy i uprzedzenia 3. Pogranicze i tożsamość (między)kulturowa 4. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce - kierunki polityki oświatowej 5. Edukacja wielokulturowa a edukacja międzykulturowa. 6. Podstawy aksjologiczne, subdyscypliny i metody edukacji międzykulturowej 7. Wybrane subdyscypliny edukacji międzykulturowej (komunikacja międzykulturowa, edukacja globalna)
Cel kształceniaCelem wykładu jest zapoznanie z podstawami teoretycznymi edukacji międzykulturowej oraz jej założeniami, koncepcjami, subdyscyplinami i metodami w odniesieniu do edukacji wczesnoszkolnej, a także kreowanie postawy dialogu i zrozumienia wobec różnic kulturowych
Literatura podstawowa1) Nikitorowicz J., Edukacja regionalna i międzykulturowa, WAiP, Warszawa, 2009 2) Czerniejewska I., Edukacja wielokulturowa - działania podejmowane w Polsce, UMK, Toruń, 2013 3) Nikitorowicz J., Edukacja międzykulturowa: kreowanie tożsamości dziecka, GWP, Gdańsk, 2007
Literatura uzupełniająca1) Grzybowski P. P., Edukacja europejska – od wielokulturowości do międzykulturowości, Impuls, Kraków, 2007 2) Chromiec E., Dziecko wobec obcości kulturowej, GWP, Gdańsk, 2004 3) Ogrodzka-Mazur E., Kompetencja aksjologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym. Studium porównawcze środowisk zróżnicowanych kulturowo, UŚ, Katowice , 2007 4) Matsumoto D., Juang L., Psychologia międzykulturowa, GWP, Gdańsk, 2007
Uwagi