Edukacja matematyczna dziecka

2018Z

Kod przedmiotu1976N1-EMD
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePodstawy edukacji matematycznej
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńBudowanie środowiska uczącego matematycznie w klasie. Pisanie scenariuszy zajęć matematycznych w klasach najmłodszych. Budowanie narzędzi myślenia matematycznego u uczniów. Analizowanie i interpretowanie błędów uczniowskich.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaROZUMIENIE ZWIĄZKU PROCESÓW NAUCZANIA MATEMATYKI Z PSYCHOLOGIĄ ROZWOJOWĄ. POZNAWANIE SPOSOBÓW AKTYWIZOWANIA MATEMATYCZNEJ SAMODZIELNOŚCI POZNAWCZEJ UCZNIA. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI METODYCZNYCH W ZAKRESIE NAUCZANIA MATEMATYKI.
Literatura podstawowaJ. Nowik, Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole 2009.
Literatura uzupełniająca
Uwagi