Edukacja matematyczna dziecka

2018Z

Kod przedmiotu1976N1-EMD
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePodstawy edukacji matematycznej
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńBudowanie środowiska uczącego matematycznie w klasie. Pisanie scenariuszy zajęć matematycznych w klasach najmłodszych. Budowanie narzędzi myślenia matematycznego u uczniów. Analizowanie i interpretowanie błędów uczniowskich.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaROZUMIENIE ZWIĄZKU PROCESÓW NAUCZANIA MATEMATYKI Z PSYCHOLOGIĄ ROZWOJOWĄ. POZNAWANIE SPOSOBÓW AKTYWIZOWANIA MATEMATYCZNEJ SAMODZIELNOŚCI POZNAWCZEJ UCZNIA. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI METODYCZNYCH W ZAKRESIE NAUCZANIA MATEMATYKI.
Literatura podstawowa1) D. klus-Stańska, M. Nowicka, Sensy i bezsensy w edukacji wczesnoszkolnej, HARMONIA UNIVERSALIS, 2014 2) J. Nowik, Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej., Nowik Sp.j., 2009
Literatura uzupełniająca1) E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. , WSiP, 2009
Uwagi