Edukacja społeczna i przyrodnicza

2018L

Kod przedmiotu1976N1-ESP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePodstawy edukacji przyrodniczej i społecznej.
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńAnaliza treści edukacji społecznej i przyrodniczej. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych w zakresie poznawania przez dzieci świata społecznego i przyrodniczego. Projektowanie zajęć zintegrowanych w zakresie treści przyrodniczych i społecznych.
Opis wykładówZałożenia edukacji społecznej i przyrodniczej (cechy, istota, cele i treści). Konstruktywizm w edukacji społecznej i przyrodniczej. Poznawanie świata społecznego przez dzieci. Edukacja do i dla demokracji. Edukacja ekonomiczna dzieci. Metody, formy i organizacja kształcenia przyrodniczego.
Cel kształceniaZdobywanie wiedzy na temat założeń teoretycznych i metodyki edukacji społecznej i przyrodniczej na początkowym etapie kształcenia. Zrozumienie potrzeby wiązania procesu edukacyjnego z wiedzą osobistą uczniów. Rozwijanie umiejętności projektowania i organizowania sytuacji edukacyjnych wprowadzających dzieci w świat społeczny i przyrodniczy.
Literatura podstawowa1) S. Buergen , Mała książka o demokracji , Jacek Santorski , 2007 2) S. Dylak (red.) , Przyroda, badania, języka: przyrodnicze rozumowanie i komunikowanie się najmłodszych, CODN, 1997 3) M. Goszczyńska, S. Kołodziej, A. Trzcińska , Uwikłani w świat pieniądza i konsumpcji , Difin, 2012 4) D. Klus-Stańska , Konstruowanie wiedzy w szkole , UWM w Olsztynie, 2002 5) R. Michalak , Edukacja przyrodnicza w kształceniu zintegrowanym: Materiał, Procesy Fizyczne, Procesy Życiowe , Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza , 1999 6) A. Korwin-Szymanowska, E. Lewandowska, L. Tuszyńska , Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli w perspektywie praktycznej , APS, 2015
Literatura uzupełniająca1) B. Dymara, S.C. Michałowski, L. Wollman-Mazurkiewicz , Dziecko w świecie przyrody. Książka do wychowania proekologicznego , mpuls, 2010 2) A. Garbolińska , Rozmowy z użyciem głowy, czyli ekonomia dla dzieci , Novae, 2012 3) J.H. Helm, L.G. Katz , Mali badacze. metoda projektu w edukacji elementarnej , CODN, 2003 4) U. Poziomek, D. Marszał, A.M. Skorek, M. Woźniak, I. Żurawska , Przyrodnicza edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Poradnik , Instytut Badań Pedagogicznych , 2016 5) A. Kordasiewicz, P. Sadura , Edukacja obywatelska w działaniu , SCHOLAR, 2013
Uwagi