Edukacja społeczna i przyrodnicza

2018L

Kod przedmiotu1976N1-ESP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePodstawy edukacji przyrodniczej i społecznej.
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńAnaliza treści edukacji społecznej i przyrodniczej. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych w zakresie poznawania przez dzieci świata społecznego i przyrodniczego. Projektowanie zajęć zintegrowanych w zakresie treści przyrodniczych i społecznych.
Opis wykładówZałożenia edukacji społecznej i przyrodniczej (cechy, istota, cele i treści). Konstruktywizm w edukacji społecznej i przyrodniczej. Poznawanie świata społecznego przez dzieci. Edukacja do i dla demokracji. Edukacja ekonomiczna dzieci. Metody, formy i organizacja kształcenia przyrodniczego.
Cel kształceniaZdobywanie wiedzy na temat założeń teoretycznych i metodyki edukacji społecznej i przyrodniczej na początkowym etapie kształcenia. Zrozumienie potrzeby wiązania procesu edukacyjnego z wiedzą osobistą uczniów. Rozwijanie umiejętności projektowania i organizowania sytuacji edukacyjnych wprowadzających dzieci w świat społeczny i przyrodniczy.
Literatura podstawowa1) Buregren S., 2007r., "Mała książka o demokracji", wyd. Jacek Santorski, 2) Dylak S. (red.), 1997r., "Przyroda, badania, język: przyrodnicze rozumowanie i komunikowanie sie najmłodszych.", wyd. CODN, 3) Goszczyńska, Kołodziej S., Trzcińska A., 2012r., „Uwikłani w świat pieniądza i konsumpcji. O socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży”, wyd. Difin, 4) Klus-Stańska D., 2002r., "Konstruowanie wiedzy w szkole", wyd. UWM w Olsztynie, 5) Klus-Stańska D., 1999r., "W nauczaniu początkowym inaczej", wyd. Impuls, 6) Michalak R., 1999r., "Edukacja przyrodnicza w kształceniu zintegrowanym: Materiał, Procesy Fizyczne, Procesy życiowe.", wyd. Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza, 7) Sawicki M., 1997r., "Edukacja środowiskowa w klasach I-III szkoły podstawowej", wyd. Semper, 8) Zioło I., 2002r., "Edukacja środowiskowa na poziomie nauczania zintegrowanego.", wyd. AP Kraków.
Literatura uzupełniająca
Uwagi