Komunikowanie interpersonalne

2019L

Kod przedmiotu1976N1-KINT
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnePodstawy psychologii i pedagogiki
Opis ćwiczeńZasady komunikacji, język werbalny a niewerbalny w komunikacji; treść i relacja w komunikacji,Sposoby w grupie na: zapoznanie się, ustalanie kontraktu, integrowanie grupy, ewaluowanie - z wykorzystaniem metod aktywizujących; Procesy grupowe; Aktywne słuchanie; Uczucia jako integralna część życia, jak je rozpoznawać, jak przeżywać na przykładzie wybranych "uczuć niekochanych" (częstych doznań podmiotów edukacji): zazdrość, agresja, wstyd; Teoria Gary'ego Chapmana: 5 języków miłości jako klucz do poprawy komunikacji nauczyciela z dziećmi, ich rodzicami, innymi nauczycielami; Porozumiewanie bez przemocy wg Marshalla Rosenberga w edukacji: wyrażanie komunikatów bez osądów moralnych; ocenianie oparte na wartościach; potrzeby a żądania i prośby; słuchanie innych z empatią; tworzenie wartościowych relacji między nauczycielem i uczniami; rozwiązywanie konfliktów wg PBP.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest: - doskonalenie umiejętności efektywnego porozumiewania się z ludźmi w różnych sytuacjach komunikacyjnych; - pogłębianie wiedzy dotyczącej wybranych aspektów komunikowania; - pobudzanie do refleksji nad przebiegiem i efektywnością codziennych kontaktów interpersonalnych; - kształtowanie technik i zasad służących dochodzeniu do kompromisu; - rozwijanie umiejętności skutecznego słuchania partnera komunikacyjnego; - pogłębianie wiedzy z zakresu komunikacji niewerbalnej
Literatura podstawowa1) Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor R.F., 2006r., "Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się", wyd. Poznań, 2) Argyle M., 2001r., "Psychologia stosunków międzyludzkich", wyd. Warszawa, 3) Borg J., 2011r., "Język ciała. Siedem lekcji komunikacji werbalnej", wyd. Warszawa, 4) Fisher R., Uhry W., 1991r., "Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się", wyd. Warszawa, 5) Hartley P., 2006r., "Komunikowanie interpersonalne", wyd. Wrocław, 6) Benedikt A., 2003r., "Asertywność jako proces skutecznej komunikacji", wyd. Wrocław, 7) Grzywocz K., 2008r., "Uczucia niekochane", wyd. Kraków, 8) Chapman G., Thomas J., 2007r., "Pięć języków przepraszania. Jak osiągnąć uzdrowienie wszystkich naszych relacji", wyd. Poznań.
Literatura uzupełniająca
Uwagi