Komunikowanie interpersonalne

2019L

Kod przedmiotu1976N1-KINT
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnePodstawy psychologii i pedagogiki
Opis ćwiczeńZasady komunikacji, język werbalny a niewerbalny w komunikacji; treść i relacja w komunikacji,Sposoby w grupie na: zapoznanie się, ustalanie kontraktu, integrowanie grupy, ewaluowanie - z wykorzystaniem metod aktywizujących; Procesy grupowe; Aktywne słuchanie; Uczucia jako integralna część życia, jak je rozpoznawać, jak przeżywać na przykładzie wybranych "uczuć niekochanych" (częstych doznań podmiotów edukacji): zazdrość, agresja, wstyd; Teoria Gary'ego Chapmana: 5 języków miłości jako klucz do poprawy komunikacji nauczyciela z dziećmi, ich rodzicami, innymi nauczycielami; Porozumiewanie bez przemocy wg Marshalla Rosenberga w edukacji: wyrażanie komunikatów bez osądów moralnych; ocenianie oparte na wartościach; potrzeby a żądania i prośby; słuchanie innych z empatią; tworzenie wartościowych relacji między nauczycielem i uczniami; rozwiązywanie konfliktów wg PBP.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest: - doskonalenie umiejętności efektywnego porozumiewania się z ludźmi w różnych sytuacjach komunikacyjnych; - pogłębianie wiedzy dotyczącej wybranych aspektów komunikowania; - pobudzanie do refleksji nad przebiegiem i efektywnością codziennych kontaktów interpersonalnych; - kształtowanie technik i zasad służących dochodzeniu do kompromisu; - rozwijanie umiejętności skutecznego słuchania partnera komunikacyjnego; - pogłębianie wiedzy z zakresu komunikacji niewerbalnej
Literatura podstawowa1) Rosenberg M.B., Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Czarna Owca, 2009 2) Hartley P. , Komunikowanie interpersonalne Wrocław, Astrum, 2006 3) Chapman G., 5 języków miłości , Espirit, 2014 4) Grzywocz K., Uczucia niekochane, Święty Wojciech, 2008
Literatura uzupełniająca1) Rosenberg M.B., wyd. JACEK SANTORSKI, Edukacja wzbogacająca życie , 1998r., tom
Uwagi