Metodyka pracy w przedszkolu

2017L

Kod przedmiotu1976N1-MPP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńMerytoryczne i metodyczne podstawy edukacji przedszkolnej w zakresie wspierania rozwoju intelektualnego dziecka i edukacji matematycznej. Metoda Dobrego Startu w edukacji przedszkolnej. Wiedza wyjaśniająca i interpretacyjna w praktyce edukacyjnej. Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej. Alternatywne metody nauki czytania. Współpraca przedszkola z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaZdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności dotyczących planowania i organizowania procesu edukacyjnego w placówkach wychowania przedszkolnego
Literatura podstawowa1) J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma, , Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką. , Ignatianum, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi