Media w świecie dziecka

2019Z

Kod przedmiotu1976N1-MSD
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceedukacja komputerowa, technologie informacyjne, psychologia rozwoju i wychowania
Wymagania wstępnewiedza z zakresu technologii informacyjnych, wiedza z zakresu edukacji komputerowej, podstawowe informacje z zakresu psychologii rozwoju i wychowania dziecka
Opis ćwiczeń-
Opis wykładów1.Podstawowe terminy i zjawiska w zakresie teorii mediów, medioznastwa i edukacji medialnej. 2.Specyfika i historia mediów i nowych mediów. 3.Nowe media jako element przemian społeczno-kulturowych. 4.Udział mediów w świecie dziecka – przemiany w zakresie dzieciństwa. 5.Dziecko i media – reklamy dla dzieci i z udziałem dzieci, bajki dla dzieci, gry dla dzieci 6. Dziecięca komunikacja internetowa. 7.Projektowanie zajęć dla dzieci z zakresu edukacji medialnej. 8.Media jako wyzwanie edukacyjne – szkoła w obliczu hegemonii nowych mediów. 9.Analiza tematyczno-językowa bajek skierowanych do dzieci.
Cel kształceniaPoszerzanie wiedzy z zakresu edukacji medialnej i współczesnych teorii dzieciństwa. Motywowanie jednostki do rozwijania kompetencji w zakresie poznawania współczesnych form funkcjonowania dzieci w świecie mediów. Wzbudzanie kreatywności w zakresie podejmowania działań mających na celu rozwijania świadomości medialnej dzieci. Wspieranie w podejmowaniu inicjatyw polegających na adaptacji do zmieniających się warunków i sytuacji.
Literatura podstawowa1.Buckingham D., Nowe media – nowe postaci dzieciństwa? Zmieniające się środowisko kulturowe dzieci w erze technologii cyfrowej. W: M.J. Kehily (red.), Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem. Wydawnictwo WAM, Kraków 2008. 2 Gajda J., Media w edukacji. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002. 3.Goban-Klas T., Zarys historii i rozwoju mediów – od malowideł naskalnych do multimediów. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001. 4.Izdebska J., Dziecko w świecie mediów elektronicznych. Teoria, badania, edukacja medialna. Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2007. 5.Lister M. i in., Nowe media. Przekł. M. Lorek, A. Sadza, K. Sawicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009. 6.Wallace P., Psychologia Internetu. Przekł. T. Hornowski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005. 7.Bogunia-Borowska M. (red.), Dziecko w świecie mediów i konsumpcji. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
Literatura uzupełniająca1) J. Morbitzer, wyd. Wydawnictwo UJ, "Szkoła w epoce płynnej rzeczywistości", 2011r., tom 2) D. Tapscott, wyd. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne , Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, 2010r., tom 3) D. Klus-Stańska, wyd. Wydawnictwo WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie, "Cyfrowi tubylcy w szkole cyfrowych imigrantów, czyli awatar w świecie Ptysia i Balbinki". W: I. Staszkiewicz-Grabarczyk, M. Dankowska-Kosman (red. nauk.), "Problemy społeczne wynikające z powszechności mediów", 2014r., tom , 7-21s. 4) M. Prensky, "Digital Natives, Digital Immigrants". Part I, Part II, W: „On the Horizon”, 2001r., tom
Uwagi