Praktyka ciągła z animacji artystycznej

2019Z

Kod przedmiotu1976N1-PCAA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzającePodstawy edukacji plastycznej i technicznej, podstawy edukacji muzycznej, edukacja plastyczna dziecka, edukacja muzyczna dziecka, edukacja techniczna dziecka, podstawy wiedzy o sztuce, historia muzyki, techniki plastyczne w pracy z dzieckiem, formy teatralne dla dzieci,
Wymagania wstępnewiedza z zakresu animacji artystycznej
Opis ćwiczeńkierunki działalności w zakresie edukacji artystycznej szkół i innych instytucji, specyfika organizowania i prowadzenia kształcenia artystycznego obejmującego zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne literackie i teatralne w szkole podstawowej (świetlica, biblioteka lub koła artystyczne), biblioteki dla młodzieży lub domu kultury, zakresu obowiązków związanych z prowadzeniem edukacji artystycznej oraz treści obowiązującej dokumentacji (statut i regulamin organizacji placówki, odrębne ustaw i uchwał, scenariusze, plany i projekty prowadzonej działalności). Konfrontacja zdobytej w toku studiów wiedzy teoretycznej z rzeczywistością praktyczną. Zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie planowania, organizacji i prowadzenia zajęć z zakresu edukacji artystycznej.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaOgólne rozpoznanie kierunków działalności w zakresie edukacji artystycznej szkół i innych instytucji. Poznanie specyfiki organizowania i prowadzenia kształcenia artystycznego obejmującego zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne literackie i teatralne w szkole podstawowej (świetlica, biblioteka lub koła artystyczne), biblioteki dla młodzieży lub domu kultury. Poznanie zakresu obowiązków związanych z prowadzeniem edukacji artystycznej oraz niezbędnej dokumentacji (statutu i regulaminu organizacji placówki, odrębnych ustaw i uchwał, scenariuszy, planów i projektów prowadzonej działalności). Konfrontacja zdobytej w toku studiów wiedzy teoretycznej z rzeczywistością praktyczną. Zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie planowania, organizacji i prowadzenia zajęć z zakresu edukacji artystycznej.
Literatura podstawowa1) Weiner A., Boguszewska A.,, Weiner A., Boguszewska A., Konteksty wczesnoszkolnej edukacji artystycznej / ., , , Lublin , 2013 2) Boguszewska A., Weiner A, 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III: edukacja plastyczno-muzyczna: książka pomocnicza dla nauczycieli klas początkowych, logopedów i pedagogów szkolnych oraz nauczycieli pracujących w świetlicach, Kraków, 2012 3) Bobrowicz W. (red.),, Pedagogika i kultura : pomiędzy teorią a praktyką,, Lublin, 2009 4) Kargul J., Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury: podręcznik akademicki, Warszawa, 2012 5) Matyjewicz M., Animacja kulturalna: w poszukiwaniu obszarów współczesnego wychowania, Olsztyn , 2010.
Literatura uzupełniająca1) Bonna B, wyd. Bydgoszcz, Podstawy Gordonowskiej metody zespołowego nauczania gry na instrumentach muzycznych, 2011r., tom 2) Jąder M., wyd. Kraków, Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię, 2007r., tom 3) Lewartowicz U, wyd. Lublin, Pozalekcyjna edukacja kulturalna w teorii i praktyce, 2015r., tom 4) Szczepańska M., wyd. Słupsk, Edukacja teatralna a rozwój kompetencji społecznych dziecka w wieku wczesnoszkolnym, 1999r., tom
Uwagi