Przedmiot do wyboru I

2019Z

Kod przedmiotu1976N1-PDWI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającenie dotyczy
Wymagania wstępnenie dotyczy
Opis ćwiczeńnie dotyczy
Opis wykładówStudent zdobywa kompetencje z wybranego obszaru nauk humanistycznych/społecznych. Przedmiot do wyboru z grupy: 1) Człowiek współczesny wobec problemu uzależnień, 2) Etyka, 3) Filozofia, 4) Logika, 5) Nauka o kulturze i języku polskim, 6) Psychologia, 7) Socjologia, 8) Zdrowy styl życia higiena człowieka.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest wprowadzenie w problematykę i specyfikę obszaru nauk humanistycznych/społecznych; pokazuje najważniejsze problemy i rozstrzygnięcia w tym zakresie; kształtuje wyobrażenie otwartego charakteru pytań i wynikającą z tego wielość stanowisk w obszarze nauk humanistycznych; zaznajamia z podstawową terminologią, przesłankami poglądów, ich podstawowymi założeniami oraz konsekwencjami.
Literatura podstawowa1) Potulicka Eugenia, Neoliberalne reformy w Stanach Zjednoczonych. Od Ronalda Reagana do Baracka Obamy. , Impuls, Kraków, 2014
Literatura uzupełniająca1) , , ,
Uwagi