Pedagogika wczesnoszkolna

2018Z

Kod przedmiotu1976N1-PEDW
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającepsychologia rozwojowa, pedagogika przedszkolna
Wymagania wstępneuzyskanie zaliczenia poprzedniego semestru
Opis ćwiczeńbrak ćwiczeń
Opis wykładówUwarunkowania edukacji wczesnoszkolnej; Nauczyciel dzieci w młodszym wieku szkolnym i jego zadania; Specyfika sytuacji dziecka nieakceptowanego w klasie szkolnej; Przyczyny niepowodzeń szkolnych w edukacji wczesnoszkolnej; Problemowe zachowania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej; Nauczyciel-wychowawca a tzw. uczeń trudny w młodszym wieku szkolnym.
Cel kształceniawprowadzenie do problematyki pedagogiki wczesnoszkolnej; ukazanie możliwości rozwojowych dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz wynikających z nich wskazań edukacyjnych; poznanie przez studentów zakresu podstawowych umiejętności nauczycielskich dotyczących pracy dydaktyczno-wychowawczej
Literatura podstawowaAdamek I., Podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej, Kraków 1996; Pedagogika wczesnej edukacji. Dyskusje, problemy, otwarcia, red. D. Klus-Stańska, D. Bronk, A. Malenda, Warszawa 2011; Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Badania, opinie, inspiracje, red. M. Karwowska-Struczyk, M. Sobierajska, M. Szpotowicz, warszawa 2011; D. Ekiert-Grabowska, Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej; U. Oszwa, Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej, Warszawa 2007; "Problemy Wczesnej Edukacji", 2009, numer specjalny; Więckowski R., Pedagogika wczesnoszkolna, Warszawa 1993.
Literatura uzupełniająca
Uwagi