Pedagogika wczesnoszkolna

2018Z

Kod przedmiotu1976N1-PEDW
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającepsychologia rozwojowa, pedagogika przedszkolna
Wymagania wstępneuzyskanie zaliczenia poprzedniego semestru
Opis ćwiczeńbrak ćwiczeń
Opis wykładówUwarunkowania edukacji wczesnoszkolnej; Nauczyciel dzieci w młodszym wieku szkolnym i jego zadania; Specyfika sytuacji dziecka nieakceptowanego w klasie szkolnej; Przyczyny niepowodzeń szkolnych w edukacji wczesnoszkolnej; Problemowe zachowania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej; Nauczyciel-wychowawca a tzw. uczeń trudny w młodszym wieku szkolnym.
Cel kształceniawprowadzenie do problematyki pedagogiki wczesnoszkolnej; ukazanie możliwości rozwojowych dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz wynikających z nich wskazań edukacyjnych; poznanie przez studentów zakresu podstawowych umiejętności nauczycielskich dotyczących pracy dydaktyczno-wychowawczej
Literatura podstawowa1) Adamek I., Podstawy edukacji wczewsnoszkolnej, Kraków, 1996 2) red, D.klus-Stańska, D.Bronk, A. Malenda, Pedagogika wczesnej edukacji. Dyskusje, problemy otwarcia, Warszawa, 2011 3) red. M. Karwowska-Struczyk, M. Sobierajska, M. Szpotowicz, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.Badania, opinie, inspiracje, Warszawa , 2011 4) Ekiert-Grabowska D., Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej, Warszawa, 1985
Literatura uzupełniająca
Uwagi