Programowanie i ewaluacja w edukacji

2019L

Kod przedmiotu1976N1-PEE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceTeoretyczne podstawy kształcenia
Wymagania wstępneZnajomość treści przedmiotu wprowadzającego: Teoretycznych podstaw kształcenia
Opis ćwiczeńAnaliza programów nauczania/wychowania. Porównywanie programów. Program jako obszar decyzji ucznia i nauczyciela. Programy autorskie w świetle ustaleń MEN. Ewaluacja programów szkolnych. Kreowanie wybranego modułu programu.
Opis wykładówPlanowanie i programowanie w edukacji. Definiowanie programu szkolnego (od "planu działania" do "doświadczeń edukacyjnych ucznia") i konsekwencje dla procesu edukacji. Typologie programów. Modele i ujęcia programu. Wybrane sposoby podejścia do programu szkolnego (techniczno-scjentystyczne oraz nietechniczno-niescjentystyczne). Filozoficzne, psychologiczne i społeczne podstawy programu. Wzorzec programu (pojęcie, rodzaje, składniki, cechy konstrukcyjne, typowe wzorce). Kreowanie programu. Nauczyciel jako kreator programu. Ograniczenia programu. Ocena i ewaluacja programu oraz innych elementów rzeczywistości szkolnej.
Cel kształceniaZdobycie przez studentów orientacji w wybranych ujęciach i modelach programu w szerokim kontekście badań nad procesem edukacji i systemami kształcenia. Zdobycie umiejętności kreowania/ewaluacji modułów programów.Zapoznanie studentów z podstawowymi kwestiami konstrukcji programu szkolnego i problemami analizy jego efektywności.
Literatura podstawowa1) B.D. Gołębniak, Program szkolny. W: Pedagogika, pod red. Z. Kwiecińskiego, B. Śliwersk , t. t. 2., PWN, 2003 2) H. Komorowska, O programach prawie wszystko, WSiP, 1999 3) D. Klus-Stańska (red.), Ocenianie, diagnoza, ewaluacja we wczesnej edukacji , Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, 2009 4) H. Mizerek (red.) , Ewaluacja w szkole. Wybór tekstów , MG, 1997 5) G. Mazurkiewicz (red.) , Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Autonomia, UJ, 2010 6) A.C. Ornstein, F.P. Hunkins, Program szkolny założenia, zasady, problematyka, WSiP, 1998
Literatura uzupełniająca1) K. Ciżkowicz, K. Marszałek (red.), Ewaluacja jakości kształcenia. Poszukiwania, pola badań, rozstrzygnięcia. , KPSW, 2011 2) L. Korporowicz (red.), Ewaluacja w edukacji , Oficyna Naukowa, 1997 3) G. Michalski (red.), Ewaluacja a jakość edukacji. Koncepcje, doświadczenia, kierunki praktycznych rozwiązań, UŁ, 2011. 4) D.F. Walker, J.F. Soltis, Program i cele kształcenia, WSiP, 2000 5) D. Waloszek, Program w edukacji dzieci. Geneza, istota, kryteria, Żak, 2005
Uwagi