Podstawy edukacji matematycznej

2018Z

Kod przedmiotu1976N1-PEMAT
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńSTRATEGIE ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ MATEMATYCZNYCH - BUDOWANIE WARSZTATU BADAWCZEGO. KONSTRUOWANIE POJĘCIA LICZBY NATURALNEJ I WYMIERNEJ. ROZWIJANIE ROZUMIENIA PODSTAWOWYCH POJĘĆ MATEMATYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z PODSTAWOWYMI DZIAŁANIAMI ARYTMETYCZNYMI.NARZĘDZIA ROZWIJANIA MYŚLENIA MATEMATYCZNEGO.
Opis wykładówPodstawowe pojęcia matematyczne w perspektywie rozumienia dziecięcego. Metody rozwiązywania zadań tekstowych
Cel kształceniaPogłębianie rozumienia relacji matematycznych odnoszących się do podstawowych pojęć matematycznych. Poznawanie metod rozwiązywania problemów matematycznych.
Literatura podstawowa1) J. Nowik, Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo Nowik Sp.j., 2009 2) M. Dąbrowski, Pozwólmy dzieciom myśleć, CKE, 2008
Literatura uzupełniająca1) J. MASON, L. BURTON, K. STACEY, , wyd. WSiP, MATEMATYCZNE MYŚLENIE , 2005r., tom
Uwagi