Podstawy edukacji matematycznej

2018Z

Kod przedmiotu1976N1-PEMAT
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńSTRATEGIE ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ MATEMATYCZNYCH - BUDOWANIE WARSZTATU BADAWCZEGO. KONSTRUOWANIE POJĘCIA LICZBY NATURALNEJ I WYMIERNEJ. ROZWIJANIE ROZUMIENIA PODSTAWOWYCH POJĘĆ MATEMATYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z PODSTAWOWYMI DZIAŁANIAMI ARYTMETYCZNYMI.NARZĘDZIA ROZWIJANIA MYŚLENIA MATEMATYCZNEGO.
Opis wykładówPodstawowe pojęcia matematyczne w perspektywie rozumienia dziecięcego. Metody rozwiązywania zadań tekstowych
Cel kształceniaPogłębianie rozumienia relacji matematycznych odnoszących się do podstawowych pojęć matematycznych. Poznawanie metod rozwiązywania problemów matematycznych.
Literatura podstawowaH. SIWEK,, DYDAKTYKA MATEMATYKI. TEORIA I ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE SZKOLNEJ, Warszawa 2000, WSIP. M. Dąbrowski, Pozwólmy dzieciom myśleć. Warszawa 2008, CKE.
Literatura uzupełniająca
Uwagi