Pedagogika małego dziecka

2017L

Kod przedmiotu1976N1-PMD
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającepsychologia ogólna i rozwojowa, pedagogika ogólna
Wymagania wstępneuzyskanie zaliczenia poprzedniego przedmiotu
Opis ćwiczeńbrak ćwiczeń
Opis wykładówCharakterystyka rozwoju i wychowania małego dziecka. Rola różnorodnych czynników w rozwoju psychicznym i wychowaniu małego dziecka. Różnice indywidualne pomiędzy dziećmi a oddziaływania wychowawcze. Wpływ rodziny i instytucji opiekuńczo-wychowawczych na rozwój i wychowanie małego dziecka. Zaburzenia rozwojowe i trudności w wychowaniu małego dziecka.
Cel kształceniawprowadzenie do problematyki pedagogiki małego dziecka; ukazanie możliwości rozwojowych małych dzieci oraz wynikających z nich wskazań edukacyjnych; poznanie przez studentów zakresu podstawowych umiejętności dotyczących pracy opiekuńczej i wychowawczej
Literatura podstawowa1)Brzezińska A.I. (red.), 2005r., „Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa”, GWP, 2) Debesse M., 1996r., „ Etapy wychowania”, Wydawnictwo Akademickie Żak, 3) Korczak J., 1984., „Prawo dziecka do szacunku”, W: J. Korczak "Pisma wybrane", tom I, Wprowadzenie i wybór A. Lewin, wyd. Nasza Księgarnia, 4) Łopatkowa M., 1992r., „Pedagogika serca”, WSiP, 5) Schaffer H.R., 2005r., „Psychologia dziecka” Wydawnictwo Naukowe PWN, 6) Śliwerski B., 2007r., „Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu”, GWP, 7) Twardowski A., 2005r., „Strategie nauczania wspierające rozwój psychiczny w okresie dzieciństwa”, W: S. Guz (red.), „Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia”, wyd. UMCS, 8) Wood D., 2006r., „Jak dzieci uczą się i myślą”, wyd. UJ.
Literatura uzupełniająca
Uwagi